Adoptat în Parlament: Poliţiştul poate beneficia de compensaţie pentru chirie când locuinţa închiriată e pe o rază de 70 km de locul unde îşi desfăşoară activitatea

Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul de lege pentru modificarea art. 31, alin. (1) din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului. Legea merge la promulgare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.31 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, în sensul că poliţistul poate beneficia de compensaţie pentru chirie atunci când locuinţa închiriată se află în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea sau pe o rază de până la 70 km în jurul acesteia, potrivit news.ro.

Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o alt ă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personal ă în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunz ător, are dreptul la o compensaţie lunar ă pentru chirie de pân ă la 50% din salariul lunar, dar nu mai mult decât chiria prev ăzut ă în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii”, arată proiectul legislativ.

Contractul de închiriere pe baza căruia se acordă compensaţia lunară pentru chirie sau documentele în baza cărora se acordă dreptul respectiv pot avea ca obiect o locuinţă din localitatea unde poliţistul a fost numit în prima funcţie ori mutat în interesul serviciului sau o locuinţă situată într-o localitate aflată la o distanţă de maximum 70 km, în cazul în care nici poliţistul şi nici soţul sau soţia nu au în proprietate personală o locuinţă în localitatea unde se află locuinţa ce face obiectul contractului de închiriere ori al documentelor în baza cărora se acordă dreptul respectiv sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă.

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *