Codul Penal, modificat: Legitima apărare se extinde și la spațiul public

Guvernul vrea să modifice Codul Penal și să crească pedepsele pentru un număr de 6 infracțiuni. Vor fi modificate 11 articole din Codul Penal, inclusiv unul care vizează legitima apărare și care extinde aria acesteia și în spațiul public. Se pare că se dorește modificarea unor pedepse, motivându-se că Statul este dator să adopte toate măsurile necesare pentru a preveni încălcarea unor drepturi ale persoanelor. În acest context, prin Legea nr. 286/2009 privind Codul penal au fost incriminate o serie de fapte care aduc atingere gravă dreptului la viață, integritate fizică și siguranță, notează evz.ro.

„În cursul anului 2002, prin Legea nr. 169/2002 a fost modificată instituția juridică legitima apărare pentru a se crea o siguranță mai mare cetățenilor care se află în fața unor agresiuni și a se ocroti mai eficient viața și integritatea corporală a acestora. În concret, se instituia o prezumție legală a incidenței legitimei apărări atunci când fapta este săvârșită pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenta, viclenie, efracție sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuința, încăpere, dependința sau loc împrejmuit ținând de acestea. Norma a fost modificată ulterior prin Legea nr. 247/2005 precum și de Noul Cod penal, fiind aduse clarificări suplimentare. Instituirea prezumției prezintă relevanță în materie de administrare a probelor pe parcursul procesului penal, în special din perspectiva persoanei care invocă legitima apărare. Se poate observa că la baza prezumției actuale din cuprinsul articolului 19 alineatul (3) stă conceptul de comitere a faptei în spațiul privat (locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de aceasta), spațiu  în care persoana are un sentiment sporit de siguranță.”

Un om atacat poate fi în legitimă apărare și în public, nu doar la el în casă

„Pentru a da și mai mult expresie dreptului persoanei la viață sau la integritate fizică, este necesar ca instituirea prezumție să fie extinsă din spațiul privat și către spațiul public, bineînțeles, cu circumstanțierile de rigoare. Astfel, prin prezentul proiect de lege se extinde prezumția legitimei apărări și în ceea ce privește respingerea unui atac, fără drept, săvârșit în public de către o persoană având asupra sa o armă de foc sau cu obiecte, dispozitive, substanțe sau animale ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor. Trebuie arătat că spațiul public trebuie să reprezinte un spațiu de siguranță al tuturor, prezența unor persoane înarmate în acest spațiu fiind de natură a induce o stare de temere și de neliniște. În anumite situații, legiuitorul a intervenit și a sancționat prin instrumente de drept penal portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (articolului 372) sau nerespectarea regimului armelor şi al munițiilor (articolul 342). Arătăm faptul că prezumția nu are o valoare absolută, aceasta putând fi răsturnată prin mijloace de probă pe parcursul procesului penal. Cu toate acestea, ea asigură o protecție celor care se conformează conduitei general acceptată de societate și acționează în spațiul public fără a purta asupra lor arme sau obiecte periculoase”.

La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condițiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge:

  1. a) pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de aceasta, fără drept, prin violență, viclenie, efracție sau alte asemenea modalități nelegale ori în timpul nopții;
  2. b) atacul săvârșit în public, fără drept, de către o persoană având asupra sa o armă de foc sau cu obiecte, dispozitive, substanțe sau animale ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.”

Cu privire la infracțiunea de omor

La art.189, privind infracțiunea de omor se introduce un nou text, la litera i.

„La articolul 189 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze”.

Articolul 193 prevede la aliniatul 1 că „Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. Parlamentarii propun următoarele modificări:

„La articolul 193, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

(4) Limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se majorează cu o treime atunci când:

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

b) victima este un minor;

c) fapta este săvârșită în public;

d) făptuitorul are asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.

(5) În cazul faptelor săvârșite în condițiile alin. (4) acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu.”

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *