Guvernul își face propriul „fisc”: Se înființează Direcția Generală Strategie și Revizuire Cheltuieli Publice

Guvernul pregătește, prin OUG care va tăia cheltuielile publice, înființarea unei noi instituții de control. Direcția Generală Strategie și Revizuire Cheltuieli Publice va funcționa în cadrul Ministerului Finanțelor și va avea drept rol verificarea unor sisteme foarte importante.

Noua instituție va verifica ordonatorii principali de credite din următoarele domenii: Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și autoritățile publice locale/județene. La nivelul Guvernului vor fi stabiliți indicatori de performanță, iar noua instituție va verifica implementarea acestora de către ordonatorii principali de credite din cele 4 domenii mai sus enunțate.

Respectarea „indicatorilor de performanță” și amenzile impuse au generat revoltă în Sistem. În special în rândul primarilor sau președinților de CJ, faptul că prețul unor lucrări nu trebuie să varieze cu mai mult de 20% de la o zonă la alta a țării, asta va constitui un impediment major. Mulți primari preferă să plătească mai mult, dar lucrările să fie terminate rapid, iar acum nu vor mai avea această posibilitate. De asemenea, în Educație sau în Sănătate, prețurile variază de la o școală la alta sau de la un spital la altul, fiecare având un anumit specific la arhitecturii. Spre exemplu: nu este același cost pentru reparații la un liceu care activează într-o clădire veche de 100 de ani, cu o arhitectură specială, față de o școală construită recent, care nu are elementele arhitecturale din trecut.

Ce prevede OUG

Art. LIII (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înființează în cadrul Ministerului Finanțelor Direcția Generală Strategie și Revizuire Cheltuieli Publice care are drept obiect de activitate monitorizarea indicatorilor de performanță ai principalilor ordonatori de credite din următoarele domenii de activitate:

a) Ministerul Educației împreună cu ordonatorii de credite, instituții publice, din sistemul de învățământ universitar și preuniversitar;

b) Ministerul Sănătății, unitățile sanitare publice, institutele de cercetare din subordinea/coordonarea/subordonarea Ministerului Sănătății precum și unitățile sanitare publice din subordinea/coordonarea/autoritatea autorităților publice centrale și locale;

c) Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu unitățile de asistență și protecție socială aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale precum și unitățile publice de asistență și protecție socială aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice locale;

d) autoritățile publice locale/județene;

Se dau amenzi grase

(5) Ordonatorii de credite prevăzuți la alin.(1) au obligația raportării lunare a indicatorilor de performanță în sistemul informatic pus la dispoziție prin grija Ministerului Finanțelor. Neraportarea indicatorilor de performanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 10.000 lei care se aplică ordonatorului principal de credite de către inspectorii de specialitate din cadrul Direcției General Inspecție Economico-Financiară. Prevederile referitoare la regimul juridic al contravențiilor prevăzute de Ordonanța Guvernului 2/2001privind regimul juridic al contravențiilor publicată în Monitorul Oficial al României nr. 410 din 25 iulie 2001 se aplică în mod corespunzător;

(7) Direcția Generală Strategie și Revizuire Cheltuieli sesizează Curtea de  Conturi a României ori de câte ori constată depășiri cu peste 20% a mediei indicatorilor de performanță monitorizați și dacă este cazul Direcției Generale Inspecție Economico-Financiară pentru cheltuielile materiale și servicii precum și pentru cheltuielile cu investițiile.

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *