Lot de aleși locali, depistați de ANI cu probleme în declarațiile de avere și de interese

Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 13 aleși locali, după cum urmează:

VIZITIU ION, Primar al Com. Breasta, Jud. Dolj – AVERE NEJUSTIFICTĂ ȘI SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 114,540 Lei între averea dobândită și veniturile realizate de către VIZITIU ION împreună cu familia, în perioada exercitării mandatului de primar 2016 – 2020.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Craiova, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către VIZITIU ION împreună cu familia, în perioada exercitării mandatului de primar 2016 – 2020

Totodată, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către VIZITIU ION a infracţiunii de fals în declarații prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a declarat veniturile realizate din jocuri de noroc, în valoare totală de 356.745 Lei, în declarațiile de avere depuse în perioada exercitării funcției publice.

SOLOMENCU CIPRIAN, primar al Com. Nufăru, Jud.Tulcea – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar (2020 – prezent) a încheiat două acte juridice care au produs un folos material pentru soția acestuia, constând în încasarea de subvenții în calitate de persoană fizică autorizată.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

MIHUȚ GAVRIL, Primar al Com. Chiuiești, Jud. Cluj- CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar (2020 – prezent) a emis în calitate de ordonator principal de credite acte administrative care au produs un folos material pentru fiul său constând în încasarea sumei totale de 14.440,03 lei ca urmare a achizițiilor directe efectuate de către Primăria comunei Chiuiești de la societatea comercială în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003.

HIBAIS LEONTIN DORIN, actual Primar și fost Viceprimar al Com. Sarmizegetusa, Jud. Hunedoara – INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de viceprimar, societatea comercială în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic precum și funcția de administrator, a încheiat două contracte de prestări servicii în valoare de 6.664,00 Lei cu Școala Gimnazială Sarmizegetusa, aflată în subordinea/autoritatea Consiliului local.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

CÂNDULEȚIU DANIEL, Primar al Com. Cârța, Jud. Sibiu – INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 octombrie 2020 – 02 noiembrie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

MINCAN MARIN, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Celaru, Jud. Dolj – INCOMPATIBILITAT

În perioada 30 iunie 2016 – 31 decembrie 2022, Primăria comunei Celaru şi C.L. al comunei Celaru au încheiat achiziţii directe în valoare totală de 622.587,71 Lei cu societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de director.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) și art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 227 din O.U.G. nr. 57/2019.

POPESCU IONUȚ – GABRIEL, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Călărași – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, a participat în datele de 24 noiembrie 2020 și 25 mai 2022 la deliberarea/adoptarea Hotărârilor C.L. al comunei Nicolae Bălcescu privind prelungirea unor contracte de închiriere a terenurilor primăriei și modificarea taxei anuale de închiriere, persoana evaluată fiind beneficiarul direct al contractelor, în calitate de locatar.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019.

TEODORESCU SERGIU, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Călărași – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, a participat la data de 24 noiembrie 2020 la adoptarea Hotărârii C.L. al comunei Nicolae Bălcescu privind prelungirea unor contracte de închiriere ale terenurilor primăriei și modificarea taxei anuale de închiriere, tatăl persoanei evaluate fiind beneficiarul direct al contractelor, în calitate de locatar.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

FARTUȘNIC CORNELIA, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Rădăuți-Prut, Jud. Botoșani – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent) deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L., a participat la deliberarea și adoptarea unor Hotărâri ale C.L. în baza cărora Primăria Comunei Rădăuți-Prut (în calitate de concedent) a încheiat în anul 2021 cu persoana evaluată (în calitate de concesionar) un contract prin care Primăria i-a concesionat acesteia o suprafață de teren din proprietatea privată a comunei.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003 și prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

LUNGU VICTOR, Consilier local în cadrul C.L. al Com. Cocora, Jud. Ialomița – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 21 ianuarie 2021 privind inițierea procedurii de închiriere a unor suprafețe de teren aflate în proprietatea privată a comunei iar ulterior, atât persoana evaluată cât și fratele acestuia au încheiat cu Comuna Cocora un contract de închiriere pentru suprafețele de teren aflate în domeniul privat al acesteia.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.

MAREȘ FLORIN, Consilier local în cadrul C.L al Com. Podenii Noi, jud. Prahova – INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), societatea comercială în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator a încheiat un contract de prestări servicii și un act adițional cu Școala Gimnazială Comuna Podenii Noi, entitate aflată în subordinea UAT Podenii Noi.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

HRIȚCUȘORU FĂNICĂ, Consilier local în cadrul C.L al Com. Rădăuți-Prut, Jud. Botoșani – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L Rădăuți-Prut din data de 31 martie 2021 privind prelungirea contractelor de concesiune a unor suprafețe de teren, iar ulterior a încheiat la data de 06 mai 2021 un Act adițional la Contractul de concesiune încheiat de către acesta în anul 2016 cu Primăria comunei Rădăuți-Prut.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

CULCĂ ISTRATE, fost Consilier local în cadrul C.L al Com. Rodna, Jud. – INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020 de consilier local, societatea comercială în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține funcția de director economic a încheiat cu Primăria comunei Rodna un contract de prestări servicii, în baza căruia societatea a încasat suma totală de 21.420 Lei.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. VIZITIU ION și CÂNDULEȚIU DANIEL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Spread the love

One thought on “Lot de aleși locali, depistați de ANI cu probleme în declarațiile de avere și de interese

  1. Acestea fiind zise, nu putem sa nu remarcam consecventa cu care Agentia Nationala de Integritate se asigura ca publicul sa fie la curent cu tot ce inseamna respectarea legii si normele de integritate ale administratiilor locale din Romania. Acest lucru demonstreaza competenta si responsabilitatea lucratorilor Agentiei Nationale de Integritate din Romania.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *