Președinții de instanțe semnează o scrisoare deschisă prin care cer amânarea intrării în vigoare a Legii privind statutul personalului din Justiție

Președinții judecătoriilor, tribunalelor și curților de apel din România au adoptat scrisori deschise prin care solicită ferm puterii executive și legislative să amâne intrarea în vigoare a Legii nr. 11/2024 privind statutul grefierilor și a altor categorii de personal. Acest demers vine în contextul unor întâlniri recente, desfășurate între 23 și 31 mai 2024, cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și ai Ministerului Justiției. Legea a fost publicată pe 12 ianuarie 2024, iar termenul de intrare în vigoare este stabilit pentru șase luni după publicare, adică în luna iunie.

Legea nr. 11/2024, ce reglementează statutul grefierilor și al altor categorii de personal din instanțele judecătorești și parchete, precum și din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, este considerată a avea deficiențe majore care afectează grav funcționarea sistemului judiciar.

În cadrul întâlnirilor organizate la nivel național, președinții instanțelor au subliniat că legea prezintă norme juridice imprecise și soluții legislative confuze și contradictorii. Aceste probleme afectează claritatea și previzibilitatea legislației, principii fundamentale conform art. 1 alin. (5) din Constituția României. Intrarea în vigoare a acestei legi ar genera dificultăți majore în serviciul public de justiție, pe care instanțele sunt obligate să îl asigure.

Conform discuțiilor, imposibilitatea punerii în aplicare a legii este evidentă, fiind detaliată în scrisoarea deschisă și anexa acesteia. Președinții instanțelor solicită Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Parlamentului României să inițieze procedurile necesare pentru amânarea intrării în vigoare a legii până la corectarea și armonizarea acesteia cu ansamblul actelor normative care reglementează sistemul judiciar.

Președinții curților de apel reuniți la Constanța, în perioada 30-31 mai 2024, au atras atenția asupra consecințelor dezastruoase pe care această lege le-ar avea asupra organizării administrative a instanțelor, afectând direct dreptul cetățenilor la accesul la justiție.

Printre problemele semnalate în scrisoarea deschisă se numără:

  • Reglementări deficitare privind atribuțiile grefierilor, IT-știlor și altor categorii de personal.
  • Suprapunerea atribuțiilor grefierilor cu cele ale asistenților judecători.
  • Inexistența unor dispoziții clare pentru funcțiile de grefier documentarist, statistician, arhivar și registrator.
  • Ambiguități legislative care pot genera disfuncționalități în activitatea instanțelor.
  • Lipsa capacității organizatorice a Școlii Naționale de Grefieri pentru noile atribuții.
  • Deficiențe în reglementarea concursurilor și recrutării personalului.

Scrisoarea este semnată de președinții curților de apel din întreaga țară, subliniind astfel caracterul național și gravitatea problemelor semnalate.

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *