Propunere a Inspecției Judiciare: Ești prins drogat, rămâi fără permis de conducere și dacă nu erai la volan

Românii care sunt prinși sub influența drogurilor ar putea rămâne fără dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, indiferent dacă au fost prinși la volan sau nu. Propunerea aparține Inspecției Judiciare, care mai propune și un minim de doi ani de interdicție pentru șoferii drogați, ca pedeapsă complementară.

În urma unor verificări la nivel național asupra dosarelor penale implicând infracțiuni legate de droguri, Inspecția Judiciară a formulat o serie de propuneri legislative menite să îmbunătățească cadrul juridic existent și să eficientizeze măsurile de prevenire și combatere a acestor infracțiuni. Propunerile vizează atât Codul Penal, cât și legislația specifică circulației pe drumurile publice.

  • Propunerea IJ nr. 1: minimul duratei pedepsei complementare prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, întrucât există o suprapunere a regimului juridic al consecințelor condamnării sub aspectul anulării permisului de conducere (în ipoteza unei hotărâri de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și aplicarea pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule pe o durată de un an) cu perioada de timp ce trebuie să curgă în vederea permiterii prezentării persoanei la examenul pentru obținerea permisului de conducere, respectiv un an. Astfel, având în vedere că prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri şi alte substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive se urmărește modificarea art. 66 din Codul penal, propunem ca lit. b) a alin. (1) ind. 1 al articolului 66 din proiect să aibă următorul conținut: „pe o perioadă de la 2 la 10 ani în cazul interzicerii exercitării dreptului prevăzut la lit. i)”.

O altă propunere vizează extinderea sferei infracțiunilor săvârșite pe fondul consumului de substanțe interzise pentru care să nu se poată dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

  • Propunerea IJ nr. 2: extinderea sferei infracțiunilor prevăzute de art. 91 alin. (3) ind. 1 din Codul penal introdus prin Legea nr. 213/2023, pentru care nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, și la alte categorii de infracțiuni, având în vedere paleta largă de infracțiuni grave ce s-a constatat că au fost săvârșite pe fondul consumului de substanțe interzise;

Inspecția Judiciară propune introducerea unei noi obligații pentru persoanele cărora li se aplică soluția de renunțare la urmărirea penală: „să nu conducă anumite vehicule stabilite de procuror”. Cu alte cuvinte, chiar dacă mulți dintre cei prinși cu droguri în vederea consumului scapă prin soluții de renunțare la urmărirea penală, acestora să li se poată interzice dreptul de a conduce pentru o anumită perioadă, indiferent de ipostaza în care au fost prinși (la volan sau nu). Această modificare ar fi justificată de pericolul reprezentant de consumatorii de droguri, având un rol preventiv.

  • Propunerea IJ nr. 3: modificarea conținutului obligațiilor instituite în cazul dispunerii soluției de renunțare la urmărirea penală – art. 318 alin. (6) din Codul de procedură penală, în sensul inserării uneia noi, și anume: „să nu conducă anumite vehicule stabilite de procuror”; consecutiv modificării propuse devine necesară și completarea legislației specifice, respectiv a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Regulamentului de punere în aplicare a acesteia cu dispoziții privind modalitatea de punere în executare a unei astfel de obligații;

Inspecția Judiciară subliniază, de asemenea, necesitatea completării O.U.G. nr. 195/2002 și a Regulamentului de punere în aplicare cu dispoziții privind supravegherea interdicției de a conduce anumite vehicule, stabilită de instanță pe durata termenului de supraveghere în cazul amânării aplicării pedepsei. În prezent, există o lacună legislativă în ceea ce privește modalitatea de realizare a acestei supravegheri, omisiune care reduce eficiența măsurii.

Propunerea IJ nr. 4: completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului de punere în aplicare a acesteia cu dispoziții privind modalitatea de punere în executare a obligației de a nu conduce anumite vehicule stabilite de instanță pe durata termenului de supraveghere în cazul amânării aplicării pedepsei, având în vedere faptul că, deși în cuprinsul art. 86 alin. (2) din Codul penal se prevede că supravegherea acestei obligații se realizează de organele abilitate (care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acesteia), în O.U.G. nr. 195/2002 sau în Regulamentul de aplicare a acesteia nu se regăsește nicio reglementare a modalității de realizare a acestei supravegheri, omisiune care face ineficientă măsura dispusă.

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *