Senat: Direcția medicală a Statului Major trece în subordinea ministrului Apărării Naționale

Senatul a adoptat, luni, în calitate de for decizional, propunerea legislativă pentru modificarea Legii 346/2006 prin care Direcţia medicală a Statului Major este inclusă printre structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, subordonate nemijlocit ministrului de resort.

Amendamentul Senatului este justificat de Comisia de apărare, care l-a propus plenului pentru că „actualul context militar de pe flancul estic al Alianţei Nord Atlantice implică o reconsiderare a importanţei şi a rolului pe care îl au structurile din domeniul medico-militar prin prisma asigurării accesului refugiaţilor proveniţi din Ucraina la serviciile medicale”.

Se impune o reaşezare a sistemului medico-militar ca urmare a lecţiilor învăţate pe timpul stării de urgenţă şi a stării de alertă generate de pandemia cu virusul SARS-CoV 2 prin stabilirea statutului de structură centrală Ministerului Apărării Naţionale pentru Direcţia medicală care îndeplineşte toate atributele unei direcţii de sănătate publică, dar şi alte activităţi specifice – de învăţământ şi de cercetare-dezvoltare, se creează premizele organizaţionale care să asigure implementarea politicilor de sănătate publică stabilite la nivel naţional pentru toate structurile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale”, se arată în justificarea amendamentului Senatului.

Membrii Comisiei de apărare care au propus amendamentul, însuşit ulterior de plenul Senatului, arată că direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii şi, în mod similar, se pot organiza direcţii de sănătate publică în cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie care colaborează cu unităţile deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, respectiv Direcţia medicală a Ministerului Apărării Naţionale.

Potrivit propunerii legislative iniţiate de un grup de parlamentari PSD şi amendate de Senat, Direcţia medicală are în subordine Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „Gen. dr aviator Victor Anastasiu”, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-militară „Cantacuzino” şi spitalele militare.

Direcţia medicală coordonează asistenţa medicală a personalului armatei şi a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, asigură asistenţa sanitar-veterinară, implementează politica naţională de Sănătate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, organizează învăţământul medico-militar şi elaborează concepţia privind funcţionarea serviciilor medicale şi sanitar-veterinare.

Operaţionalizarea Direcţiei medicale ca structură centrală se va realiza în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *