Simpozion: „Revoluția de la 1848 în spațiul românesc. Românii pe drumul de la Levant spre Occident”

Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară (ISPAIM) a organizat miercuri, 14 iunie, în sala „Ștefan cel Mare” a Cercului Militar Național, simpozionul științific Revoluția de la 1848 în spațiul românesc. Românii pe drumul dinspre Levant spre Occident”.

Evenimentul a fost organizat cu prilejul aniversării a 175 de ani de la desfășurarea revoluției pașoptiste, moment istoric reprezentând un punct de cotitură în evoluția statului român și a parcursului occidental-liberal al societății românești.

Simpozionul are loc în contextul promulgării, la 10 ianuarie 2023, de către președintele României Klaus-Werner Iohannis a legii prin care ziua de 11 iunie este recunoscută ca „Ziua  Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești”.

La activitate au participat reprezentanți ai conducerii Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare şi Relaţii Internaţionale, istorici, cercetători și specialiști din cadrul instituțiilor de cercetare și academice din mediul civil și militar, din București, Cluj și Iași. De asemenea, evenimentul s-a desfășurat în contextul procesului de valorizare a evenimentelor istorice de referință derulate de ISPAIM în ultimii ani.

În cadrul evenimentului, a fost subliniată importanța cunoașterii și promovării momentelor cruciale din istoria națională, Revoluția de la 1848 fiind o etapă istorică fundamentală în devenirea statului român modern, independent și unitar având ca rezultat conectarea indisolubilă a României cu Occidentul. De asemenea, a fost evidențiată importanța menținerii și dezvoltării dialogului științific, care să permită o mai bună cunoaștere a trecutului și a rolului jucat de marile personalități istorice ale țării noastre, precum și valorificarea experiențelor istorice pentru procesele actuale de reformă și modernizare la nivelul armatei naționale.

Directorul ISPAIM, dr. Carmen-Sorina Rîjnoveanu, a reiterat semnificația evenimentelor revoluționare de la 1848 care au dus la o schimbare majoră de paradigmă prin racordarea ireversibilă a spațiului românesc la sistemul de valori liberal-democratice occidentale și la dezvoltarea unei conștiințe naționale.

Pe parcursul dezbaterilor, au fost aduse în discuție noi perspective privind importanța proiectului revoluționar, rolul elitelor, rolul armatei și influența gândirii pașoptiste asupra evoluției constructului militar românesc, limitele revoluției, poziția marilor puteri și moștenirea istorică a momentului 1848. Totodată, în cadrul activității, a fost vernisată o expoziție dedicată evenimentelor și personalităților de la 1848.

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *