Tîlvăr (MApN) a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului MILMACS

Ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr, a semnat joi, 9 februarie, contractul de finanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Competitivitate (POC 2014 – 2020) pentru implementarea proiectului „Eficientizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de reţeaua medicală militară prin crearea la nivel naţional a unui sistem integrat de comunicaţii, arhivare şi prelucrare a investigaţiilor medicale multimedia (MILMACS)”.

Contractul încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene are ca beneficiar parteneriatul format din Ministerul Apărării Naționale – instituție lider în cadrul parteneriatului, respectiv Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” și Serviciul de Telecomunicații Speciale, ca instituții partenere. Proiectul, în valoare de 148.000.602,50 lei, are ca obiectiv implementarea managementului imagisticii medicale de tip multimedia la nivelul tuturor spitalelor militare, abordând toate specialităţile în vederea digitalizării proceselor medicale asociate, având următoarele obiective specifice:

– digitalizarea proceselor de preluare a imagisticii medicale, inclusiv transformarea acesteia în format standard actualizat;

– unificarea tuturor fişierelor multimedia ale unităților medicale militare, rezultate în urma investigaţiilor medicale efectuate la nivelul fiecărui spital, prin crearea unei reţele la nivel naţional care să interconecteze toată aparatura medicală de investigaţie la un nod central şi crearea unei baze de date medicale comune;

– depozitarea în context operaţional a conţinutului multimedia preluat – însemnând ca acesta va putea fi preluat de către personalul medical pentru care acesta reprezintă suport în activitatea profesională;

– arhivarea fişierelor multimedia rezultate în urma investigaţiilor medicale la care este supus pacientul de-a lungul timpului;

– crearea premiselor expunerii online a conţinutului imagistic de către pacienţi, în funcție de nevoile acestora (a doua opinie medicală etc.);

– implementarea proceselor specializate de management al ciclului de viață al imagisticii medicale (transfer, arhivare, restaurare, distrugere);

– optimizarea procesului de redactare a diagnosticului medical prin utilizarea tehnologiei de transformare automată, după dictare, a informaţiei din format acustic în format text;

– crearea unui sistem de comunicaţii care să permită dezvoltarea unui mediu în care medicii să poată accesa rapid şi în siguranţă rezultatele investigaţiilor medicale ale unui pacient;

– punerea la dispoziţia medicilor a unor instrumente de înaltă performanţă (capacitate mare de prelucrare, rezoluţie ridicată în afişarea imaginilor), de aplicaţii informatice care să le permită acestora prelucrarea imagisticii medicale, inclusiv prin construirea de imagini 3D, în vederea stabilirii diagnosticului;

– dezvoltarea de aplicații software care să permită personalului medical analiza evoluţiei în timp a stării de sănătate a pacientului;

– crearea unui mediu colaborativ prin dezvoltarea de sisteme de videoconferinţă, care să le permită medicilor analiza în comun a imagisticii medicale a unui pacient în scopul stabilirii diagnosticului.

Military Multimedia Archiving and Communication System (MILMACS) este o platformă de telemedicină comună la nivel național, bazată pe tehnologia MACS (Multimedia Archiving and Communication System), specializată pentru sistemele de imagistică medicală, dar și pentru serviciile clinice și de diagnostic. MILMACS este un sistem integrat de comunicații, arhivare și prelucrare a investigațiilor medicale multimedia, fiind una dintre componentele principale ale Sistemului Informatic de Telemedicină al Apărării (SITA). SITA are ca obiectiv principal digitalizarea activității medicale în Armata României prin asigurarea personalului sanitar cu instrumente moderne de lucru în acordarea serviciilor medicale.

Telemedicina vine în ajutorul metodelor clasice de asigurare a serviciilor medicale în care aduce un set nou de instrumente medico-informatice care au rolul de a asigura suporul tehnic pentru servicii medicale la distanță, cum ar fi: teleconsultația, monitorizarea pacientului de la distanță, instrumente pentru schimbul de informații medicale la distanță între personalul medical, inclusiv de imagistică medicală, în vederea diagnosticării pacientului sau pentru îndrumarea personalului medical în oferirea de servicii medicale de urgență sau al personalului medical care are nevoie de sprijin de specialitate.

Platforma MILMACS este proiectată pentru a oferi un cadru de telemedicină pentru diferite servicii de imagistică medicală cum ar fi înregistrarea și arhivarea datelor medicale, contribuind la schimbul informațional (schimbul de imagini medicale și date clinice, asigurarea unor servicii de comunicații) dintre personalul specializat al diferitelor instituții medicale militare. Această platformă va interconecta 14 unități medicale din sistemul sanitar al M.Ap.N. Suportul tehnic pentru interconectare și centrele de date unde vor fi găzduite informațiile medicale vor fi asigurate de către S.T.S.

Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *