Bilanț ANAF pe 2023: 77.129 verificări fiscale și depistate obligaţii fiscale nedeclarate

Inspectorii ANAF au efectuat ÎN 2023 77.129 verificări fiscale şi antifraudă (inspecţii fiscale, controale antifraudă, verificări documentare) în cadrul cărora au identificat şi recalculat obligaţii fiscale datorate bugetului de stat în cuantum de 10,62 miliarde lei, din care mai mult de jumătate reprezintă TVA.

În 2023, inspectorii ANAF au efectuat 77.129 verificări fiscale şi antifraudă (inspecţii fiscale, controale antifraudă, verificări documentare) în cadrul cărora au identificat şi recalculat obligaţii fiscale datorate bugetului de stat în cuantum de 10,62 miliarde lei, din care mai mult de jumătate reprezintă TVA”, anunţă ANAF.

Aproximativ 70% din obligaţiile fiscale identificate de inspectorii ANAF au fost generate în domeniul industriilor prelucrătoare, comerţului (cu ridicata şi amănuntul), reparării autovehiculelor şi motocicletelor şi construcţii. De asemenea, pierderea fiscală înregistrată de contribuabili a fost redusă cu 4,81 miliarde lei şi au fost identificate abateri pentru sancţionarea cărora au fost dispuse amenzi şi confiscări în cuantum de peste 206 milioane lei.

Analiza de risc fiscal care a fundamentat verificările fiscale şi antifraudă a avut în vedere criterii precum scăderea cuantumului taxelor şi impozitelor declarate în domenii care au înregistrat creştere economică în anul 2022, faţă de anul 2021, diminuarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor cu sponsorizări/mecenat/burse private, cu sume care depăşesc cuantumul legal de deductibilitate, sau activitatea economică generatoare de venituri a organizaţiilor nonprofit şi omiterea declarării obligaţiilor fiscale aferente.

„Raportul ANAF pe 2023 arată că abordarea a fost una constructivă, activitatea de control fiscal fiind ultima pârghie pentru realizarea conformării la declarare. Inspectorii au adoptat abordarea personalizată şi progresivă a formelor şi acţiunilor de control fiscal. În 2024, noutatea este adusă de faptul că rezolvăm cele mai importante probleme legate de analiza volumelor mari de date, pentru obţinerea rezultatelor precise în timp util. Implementarea SAF-T, a sistemului de facturare electronic, a sistemului caselor de marcat electronice, dar şi a altor sisteme avansate de analiză, precum şi integrarea acestora, va duce la optimizarea analizei de risc. Vom vorbi despre o altă coerenţă a datelor/informaţiilor declarate prin intermediul declaraţiilor fiscale de către contribuabil cu datele din contabilitatea acestuia, astfel încât să poată fi identificaţi contribuabilii cu risc fiscal. Sinergia între toate aceste sisteme va rafina întregul proces de inspecţii, astfel încât să se poată acţiona ţintit în zonele în care se manifestă cele mai mari fenomene de evaziune fiscală”, a explicat ministrul Marcel Boloş.

Pentru îmbunătăţirea gradului de conformare voluntară la declararea şi plata taxelor şi impozitelor, în 2023 au fost comunicate contribuabililor 12.558 notificări de conformare emise de structurile de inspecţie fiscală, pentru riscuri fiscale totale calculate la 1,1 miliarde lei. De asemenea, au fost transmise 10.424 notificări emise de structurile antifraudă fiscală către persoane fizice care au încasat ramburs un cuantum total de 860 milioane lei, prin intermediul furnizorilor de servicii de curierat. Notificarile au vizat depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit.

Pentru respectarea principiilor care guvernează activitatea ANAF, respectiv încurajarea creşterii conformării voluntare la declarare a contribuabililor şi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, controlul fiscal direct devine ultima pârghie. În acest sens, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală desfăşoară în prezent două tipuri de acţiuni care presupun interacţiunea de la distanţă cu contribuabilul:

  • emiterea Notificării de conformare – document prin care se transmite contribuabililor, care ar urma să fie selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale, riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării situaţiei fiscale şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, după caz;
  • verificarea documentară, care constă în analizarea situaţiei fiscale de fapt a contribuabilului, atât pe baza documentelor existente la dosarul său fiscal, cât şi pe baza oricăror informaţii şi documente relevante transmise de terţi sau deţinute de ANAF.
Spread the love

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *